Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công bố thông tin »

Ngày cập nhật Nội dung
09/10/2023 NHP: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu NHP trên hệ thống giao dịch UPCoM
09/10/2023 NHP: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch với cổ phiếu NHP
12/07/2023 NHP: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch với cổ phiếu NHP
12/07/2023 NHP: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu NHP trên hệ thống giao dịch UPCoM
23/05/2023 NHP: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch với cổ phiếu NHP
23/05/2023 NHP: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu NHP trên hệ thống giao dịch UPCoM
21/10/2022 NHP: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
26/07/2021 NHP: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
02/07/2021 NHP: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP (MCK: NHP)
30/06/2021 Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP (NHP)

Xem tiếp

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APH 7.200 -24 (-3,22) 50,94 0,31
BAL 8.000 0 (0) 9,86 0,52
BBH 11.400 0 (0) 44,50 0,31
BPC 0 -9.300 (-100,00) 34,27 0,38
BTG 10.500 0 (0) 51,66 0,68
BXH 0 -24.600 (-100,00) 61,56 1,34
DPC 0 -7.800 (-100,00) -2,38 0,66
HBD 16.000 0 (0) 7,21 0,96
HDO 400 0 (0) -0,04 0
HPB 16.500 0 (0) 6,67 0,53
ILS 11.657 +657 (+5,97) 134,23 1,25
INN 48.317 -83 (-0,17) 8,58 1,30
MCP 30.000 -50 (-1,63) 25,89 1,82
NHP 400 0 (0) -0,15 0,07
PBP 11.690 -410 (-3,39) 7,06 0,84
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Xuân Nghĩa 14,28%
Bùi Thị Lệ Thủy 4,93%
Đỗ Thu Hiền 4,83%
Triệu Thị Khoa 3,68%
Nguyễn Thị Hà Phương 3,63%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 15/11/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 30/01/2019
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 26/10/2018
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2018 31/07/2018

Xem thêm