Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAA 11.400 -10 (-0,86) 11,78 0,72
BRC 14.700 -20 (-1,34) 9,34 0,93
BRR 19.000 +300 (+1,60) 15,89 1,50
DAG 2.610 -2 (-0,76) -0,79 0,46
DPR 45.150 -45 (-0,98) 19,20 1,26
DRG 9.444 -256 (-2,64) 77,84 0,86
DRI 14.155 -145 (-1,01) 12,91 1,97
DTT 20.800 0 (0) 16,82 1,27
GER 17.100 0 (0) 28,53 1,47
GVR 35.350 -40 (-1,11) 56,31 2,52
HCD 10.450 0 (0) 6,65 0,83
HII 6.270 -6 (-0,94) 6,75 0,46
HNP 17.000 0 (0) 28,05 0,66
HRC 47.650 -355 (-6,93) 85,30 2,60
IRC 7.900 0 (0) 38,28 0,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh 47,44%
Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings 15,31%
Phùng Thị Khánh Hằng 1,73%
Nguyễn Thị Thanh 0,36%
Vũ Thị Tuyết 0,03%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 09/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 02/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 20/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 19/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 31/07/2023

Xem thêm