Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 4.663 -737 (-13,65) -4,89 0,48
BFC 28.500 -50 (-1,72) 10,99 1,27
BT1 12.800 0 (0) 47,02 0,72
CPC 17.406 -594 (-3,30) 7,04 0,89
CSV 59.000 +50 (+0,85) 12,47 1,82
DCM 31.650 +35 (+1,11) 15,11 1,68
DDV 14.096 -604 (-4,11) 29,86 1,21
DGC 113.500 +240 (+2,16) 13,90 3,58
DHB 9.074 -326 (-3,47) 2,88 4,04
DOC 9.000 0 (0) 19,08 0,85
DPM 32.750 +35 (+1,08) 24,67 1,11
HAI 1.500 0 (0) 3,82 0,15
HPH 13.800 +1.800 (+15,00) 18,59 1,15
HSI 1.200 0 (0) -0,72 0
HVT 61.919 -1.081 (-1,72) 10,23 1,74
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 51,00%
Công ty TNHH Hoàng Ngân 10,82%
Hoàng Mỹ Hạnh 1,04%
Nguyễn Ngọc Chi 0,27%
Lê Thị Lan Anh 0,19%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 12/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 18/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 01/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 18/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 01/03/2024

Xem thêm