Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Bột giặt Net (HNX | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASA 12.600 0 (0) 997,48 1,21
BBT 7.900 0 (0) 11,12 0,58
BKG 3.930 -29 (-6,87) 25,43 0,30
BVN 12.200 0 (0) 3,61 0,66
CET 6.592 +592 (+9,87) 357,86 0,59
LIX 66.300 -80 (-1,19) 11,30 2,43
NET 84.744 -956 (-1,12) 10,54 4,33
PNJ 91.500 -100 (-1,08) 15,31 3,06
XPH 6.213 -587 (-8,63) -4,35 0,53
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Bột giặt Net 52,25%
Công ty Cổ phần Bột giặt Net 36,00%
Công ty Cổ phần Bột giặt Net 3,57%
Frontaura Global Frontier Fund LLC 3,50%
Công ty Cổ phần Bột giặt Net 3,50%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 19/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 06/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 08/08/2023

Xem thêm