Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nam Việt (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 36.661 -239 (-0,65) 7,52 1,57
BDT 10.343 +43 (+0,42) 13,36 0,70
BHC 1.600 0 (0) 15,96 0
BT6 3.400 0 (0) -1,36 0
BTD 20.000 0 (0) 15,86 0,52
BTN 2.704 -96 (-3,43) -1,47 0,53
CCM 45.000 0 (0) 4,13 0,59
CDG 2.500 0 (0) 4,22 0,19
CGV 3.580 -320 (-8,21) 40,34 0,42
CHC 3.600 0 (0) 66,49 0,29
DNP 20.433 -867 (-4,07) 47,13 0,44
DTC 0 -4.300 (-100,00) -0,99 0,99
DVG 0 -2.200 (-100,00) 25,30 0,20
DXV 5.450 -6 (-1,08) -6,43 0,53
FCM 4.100 -2 (-0,48) 14,75 0,32
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN 32,11%
Trần Bình Khơi 20,11%
Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV 20,00%
Nguyễn Lê Phong 20,00%
Đỗ Thị Hiền Lương 8,25%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 16/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 08/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 10/04/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 09/01/2023

Xem thêm