Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nafoods Group (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 11.000 0 (0) 80,23 1,04
CFV 19.800 0 (0) 20,66 1,68
CPA 6.500 0 (0) -8,45 2,75
CTP 5.353 -147 (-2,67) 4.144,46 0,45
EPC 11.000 0 (0) -9,49 2,34
FGL 11.000 0 (0) -13,45 2,80
HKT 7.400 0 (0) 39,48 0,63
IFS 31.954 +354 (+1,12) 12,16 2,13
NAF 18.850 0 (0) 10,80 0,95
PCF 5.492 +492 (+9,84) 79,41 0,78
QHW 37.500 0 (0) 7,10 1,22
SCD 14.800 0 (0) -0,94 0
SKH 29.600 +500 (+1,72) 11,33 2,19
VCF 222.000 +200 (+0,90) 12,67 2,68
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
International Finance Corporation 24,44%
Công ty Cổ phần Nafoods Group 3,09%
PHAN THỊ MINH CHÂU 2,11%
Lê Tuấn 0,59%
Lê Tuấn Anh 0,51%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 08/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 03/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 26/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 19/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 01/08/2023

Xem thêm