Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nafoods Group (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 13.500 0 (0) 223,06 1,30
CFV 21.500 +2.800 (+14,97) 118,73 1,95
CPA 4.100 0 (0) -4,06 1,39
CTP 3.717 +17 (+0,46) -22,37 0,32
EPC 11.900 0 (0) -9,67 2,03
FGL 12.500 0 (0) -7,18 2,63
HKT 0 -6.800 (-100,00) 56,97 0,59
IFS 28.500 0 (0) 15,81 2,02
NAF 13.650 -20 (-1,44) 10,16 0,76
PCF 3.000 0 (0) -4,57 0,42
QHW 24.996 -4 (-0,02) 4,95 0,94
SCD 16.300 +30 (+1,87) -2,89 1,32
SKH 25.553 +453 (+1,80) 8,13 1,91
SKN 8.500 0 (0) 18,72 0,78
VCF 198.100 -340 (-1,68) 14,51 3,03
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 01/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
International Finance Corporation 24,44%
Endurance Capital Vietnam I Ltd 4,90%
Vietnam Holding Ltd 3,09%
Đặng Thị Thắm 0,11%
Lâm Trung Kiên 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 04/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 03/04/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 15/02/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 25/11/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022

Xem thêm