Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nafoods Group (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 13.500 0 (0) 223,06 1,30
CFV 24.000 0 (0) 170,62 2,22
CPA 5.000 0 (0) -5,35 1,98
CTP 4.493 -107 (-2,33) 98,17 0,37
EPC 12.400 0 (0) -10,08 2,11
FGL 12.500 0 (0) -7,06 2,91
HKT 3.524 -176 (-4,76) 24,40 0,34
IFS 26.600 0 (0) 10,52 1,91
NAF 15.650 +100 (+6,82) 9,71 0,81
PCF 4.800 0 (0) -6,44 0,67
QHW 27.900 +3.400 (+13,88) 5,53 1,05
SCD 15.500 -10 (-0,64) -1,52 3,86
SKH 27.976 +176 (+0,63) 8,88 2,24
SKN 8.600 +1.100 (+14,67) 18,94 0,79
VCF 180.600 -400 (-2,16) 11,87 2,50
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
International Finance Corporation 24,44%
Vietnam Holding Ltd 3,09%
Đặng Thị Thắm 0,11%
Lâm Trung Kiên 0%
Ryan Walter Galloway 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 31/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 01/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 17/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 29/06/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 20/10/2023

Xem thêm