Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (UPCOM | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 10.143 +43 (+0,43) 4,69 0,78
BAB 15.366 +166 (+1,09) 17,11 1,33
BVB 12.121 +21 (+0,17) 16,94 0,90
KLB 24.786 +386 (+1,58) 20,29 1,83
NAB 12.920 +220 (+1,73) 4,84 0,72
NVB 18.633 +133 (+0,72) -96,88 2,38
PGB 17.710 -1.590 (-8,24) 16,64 1,21
SGB 12.500 0 (0) 24,89 1,00
VAB 9.286 +86 (+0,93) 5,96 0,73
VBB 8.948 +148 (+1,68) 7,71 0,71
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/09/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương 8,39%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Lighthouse 3,59%
Công ty Cổ phần Kim Phong Bảo 3,47%
Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Độc lập 3,47%
Công ty TNHH Sản xuất - Xuất nhập khẩu - Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Vũ 3,47%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 03/08/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 25/08/2022

Xem thêm