Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABS 19.450 +15 (+0,77) 21,71 1,71
AST 56.900 -60 (-1,04) -22,84 5,40
BSC 0 -15.000 (-100,00) 53,07 1,25
COM 44.550 0 (0) 11,39 1,38
DGW 112.900 +10 (+0,08) 25,73 3,59
FRT 47.400 +140 (+3,04) 56,25 2,91
MWG 127.000 -220 (-1,70) 19,98 3,31
PET 30.800 -50 (-1,59) 14,27 1,49
PSD 33.369 -931 (-2,71) 14,67 2,60
PSH 18.400 +120 (+6,97) 19,61 1,39
SAS 27.570 +70 (+0,25) 38,57 2,59
SBV 15.500 +10 (+0,64) 6,20 0,85
TV6 10.967 +1.367 (+14,24) 19,59 0,99
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thế giới Bán lẻ 10,76%
Arisaig Asia Consumer Fund Limited 4,05%
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Huy 2,26%
Vietnam Enterprise Investments Limited 2,05%
Công ty TNHH Tri Tâm 2,03%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 29/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 19/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 04/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 09/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 29/01/2021

Xem thêm