Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABS 6.700 -27 (-3,87) 15,99 0,58
AST 59.200 -120 (-1,98) 37,93 5,44
BSC 0 -12.500 (-100,00) 18,00 1,02
COM 31.950 0 (0) 277,21 1,04
DGW 37.350 +115 (+3,17) 11,09 2,45
FRT 66.000 +110 (+1,69) 35,43 3,81
MWG 40.800 +150 (+3,81) 22,31 2,49
PET 27.000 +80 (+3,05) 26,79 1,29
PSD 15.306 +6 (+0,04) 6,33 1,21
SAS 25.448 -52 (-0,20) 13,88 2,38
SBV 10.400 0 (0) -22,34 0,57
TV6 2.811 -89 (-3,07) 23,17 0,26
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thế giới Bán lẻ 10,48%
Arisaig Asia Fund Limited 6,45%
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Huy 2,21%
Hanoi Investments Holdings Limited 1,79%
Wareham Group Limited 1,60%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 18/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 17/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 09/02/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 29/10/2022
BCTC đã kiểm toán Q3 - 2022 29/11/2022

Xem thêm