Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABS 5.390 0 (0) 30,06 0,47
AST 60.100 +60 (+1,00) 21,69 4,40
BSC 13.233 +33 (+0,25) 16,10 1,07
COM 32.000 0 (0) 12,01 1,02
DGW 63.900 +10 (+0,15) 28,71 3,93
FRT 162.300 +30 (+0,18) -73,27 12,42
MWG 62.000 +100 (+1,63) 86,49 3,48
PET 26.050 +45 (+1,75) 27,05 1,27
PSD 13.372 -128 (-0,95) 11,39 1,22
SAS 26.361 -1.539 (-5,52) 11,59 2,30
SBV 10.400 0 (0) 26,64 0,58
TV6 7.512 +12 (+0,16) 41,41 0,69
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Thế Giới Bán Lẻ 10,48%
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động 3,45%
Nguyễn Đức Tài 2,42%
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Trần Huy 2,21%
Vietnam Enterprise Investments Limited 1,68%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 01/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 20/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 30/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 21/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 30/07/2023

Xem thêm