Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABS 5.780 +16 (+2,84) 13,27 0,49
AST 51.000 +130 (+2,61) 22,28 4,15
BSC 0 -12.000 (-100,00) 14,35 0,99
COM 28.400 +5 (+0,17) 32,28 0,96
DGW 53.400 +190 (+3,68) 20,25 3,22
FRT 103.000 0 (0) -92,33 7,73
MWG 39.950 +120 (+3,09) 84,04 2,51
PET 27.000 +115 (+4,44) 36,84 1,37
PSD 13.027 +127 (+0,98) 12,45 1,01
SAS 24.578 -22 (-0,09) 9,94 2,23
SBV 9.610 -27 (-2,73) -21,62 0,55
TV6 3.864 -36 (-0,92) 31,84 0,36
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Thế Giới Bán Lẻ 10,48%
Arisaig Asia Fund Limited 3,45%
Nguyễn Đức Tài 2,40%
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Trần Huy 2,21%
Wareham Group Limited 1,50%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 21/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 30/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 24/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 18/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 17/03/2023

Xem thêm