Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư MST (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 7.900 0 (0) 268,15 0,44
ALV 5.172 -28 (-0,54) 3,15 0,34
ATB 600 0 (0) -0,11 0,24
B82 500 0 (0) 0 0,05
BCE 5.960 +38 (+6,81) 267,75 0,63
BCO 11.000 0 (0) 12,15 0,93
BMN 8.500 0 (0) 6,27 0,79
BOT 2.705 -95 (-3,39) -1,93 1,03
C12 3.200 0 (0) 4,52 0,20
C47 5.700 -10 (-1,72) 14,04 0,47
C4G 9.929 -571 (-5,44) 24,54 0,95
C92 3.700 0 (0) 110,17 0,32
CDC 19.800 0 (0) 50,84 1,29
CIG 4.690 -34 (-6,75) -20,55 0,96
CII 16.900 -35 (-2,02) 26,02 0,63
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thanh Tuyên 7,26%
Tạ Thị Dinh 2,75%
Nguyễn Trọng Huy 2,29%
PHAN HOÀNG THẮNG 2,20%
Nguyễn Trường Phi 2,20%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 03/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 06/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 06/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 01/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 06/03/2024

Xem thêm