Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 6.280 0 (0) -0,60 0,49
ANT 10.000 -200 (-1,96) 2,70 0,61
APF 59.033 -467 (-0,78) 4,85 1,51
BBC 55.000 -200 (-3,50) 16,82 0,76
BCF 29.500 0 (0) 14,65 2,59
BLT 31.333 -3.567 (-10,22) 12,60 1,06
BMV 44.800 0 (0) 345,23 4,40
C22 11.000 -3.300 (-23,08) 4,69 0,55
CAN 0 -67.000 (-100,00) 28,22 2,35
CBS 33.831 -769 (-2,22) 3,58 0,73
CLX 14.309 -291 (-1,99) 7,01 0,78
CMF 166.000 0 (0) 6,07 1,62
CMM 6.089 -411 (-6,32) 6,98 0,57
CMN 61.000 +7.900 (+14,88) 13,86 1,96
HHC 105.300 -11.700 (-10,00) 34,11 3,07
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/10/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Masan 31,19%
Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương 13,21%
SK Investment Vina I Pte. Ltd. 9,22%
BankInvest Private Equity New Markets II K/S 3,01%
Government of Singapore 2,44%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 29/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 28/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 23/08/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 02/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 02/02/2023

Xem thêm