Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 10.700 0 (0) 10,93 1,18
APF 31.422 +2.422 (+8,35) 4,87 0,78
BBC 50.700 +70 (+1,40) 9,47 0,78
BCF 0 -53.000 (-100,00) 14,98 3,91
BKH 33.400 0 (0) 9,69 1,17
BLT 14.000 0 (0) 13,99 0,36
BMV 10.000 0 (0) 127,99 0,99
C22 13.500 0 (0) 5,65 0,69
CBS 8.000 0 (0) 0 0,34
CMF 120.000 0 (0) 5,83 2,16
CMN 44.000 0 (0) 8,52 1,50
DFS 9.900 0 (0) -11,34 1,70
HHC 0 -101.000 (-100,00) 63,41 3,93
HKB 691 -9 (-1,29) -12,66 0,10
HNM 0 -4.500 (-100,00) -29,95 0,49
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Masan 31,24%
Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương 13,24%
SK Investment Vina I Pte. Ltd. 9,40%
Ardolis Investment Pte Ltd 8,97%
Government of Singapore 4,31%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 30/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 30/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 30/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 30/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019

Xem thêm