Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 8.465 -435 (-4,89) 73,73 0,64
ACB 28.450 +50 (+1,78) 6,99 1,48
BAB 12.506 -194 (-1,53) 13,29 1,00
BID 49.500 -30 (-0,60) 12,89 2,19
BVB 12.054 -246 (-2,00) 66,19 1,01
CTG 33.250 +25 (+0,75) 8,86 1,37
EIB 18.500 +30 (+1,64) 16,13 1,40
HDB 24.700 +35 (+1,43) 6,45 1,44
KLB 12.027 -1.073 (-8,19) 7,46 0,73
LPB 23.300 +5 (+0,21) 8,00 1,64
MBB 22.800 +10 (+0,43) 5,90 1,18
MSB 14.300 0 (0) 6,19 0,89
NAB 16.300 -10 (-0,60) 6,14 1,08
NVB 10.576 +176 (+1,69) -8,17 1,16
OCB 14.500 +10 (+0,69) 6,86 1,01
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam 6,05%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam 4,63%
Công ty Cổ Phần Tng Realty 3,84%
Công ty TNHH Đầu tư Phúc Tiến 3,83%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam 3,36%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 14/05/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 22/09/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 19/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 06/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 03/11/2023

Xem thêm