Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAM 8.800 0 (0) -35,35 0,46
ABT 35.400 0 (0) 4,93 0,87
ACL 12.500 0 (0) 50,13 0,78
AGF 2.500 0 (0) -7,88 0
ANV 32.300 +55 (+1,73) -127,90 1,50
APT 3.700 0 (0) -0,24 0
ASM 12.000 +15 (+1,26) 20,23 0,51
ATA 800 0 (0) -42,82 0
AVF 400 0 (0) -0,16 0
BAF 22.650 +40 (+1,79) 23,85 1,60
BLF 4.108 +8 (+0,20) 11,09 0,41
CAD 600 0 (0) -0,08 0
CAT 16.700 0 (0) 6,24 1,07
CCA 15.000 0 (0) -93,34 0,88
CMX 9.140 +4 (+0,43) 17,22 0,61
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
CHU THỊ BÌNH 17,56%
LÊ VĂN QUANG 16,07%
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Long Phụng 4,09%
Lê Thị Dịu Minh 3,27%
Lê Thị Minh Phú 2,76%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 14/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 25/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 16/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 10/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 07/08/2023

Xem thêm