Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy (HNX | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 24.275 -425 (-1,72) 10,71 1,45
AMP 26.400 0 (0) 86,31 1,78
BCP 8.700 0 (0) -36,35 1,45
BIO 20.100 0 (0) 21,84 1,74
CDP 10.900 +100 (+0,93) 9,66 0,94
CNC 29.329 +29 (+0,10) 7,41 1,92
DAN 29.100 0 (0) 7,20 0,86
DBD 58.500 0 (0) 15,13 3,10
DBM 33.000 0 (0) 10,14 0,94
DBT 12.000 0 (0) 13,89 0,81
DCL 22.750 0 (0) 21,70 1,17
DDN 7.954 -46 (-0,57) 13,69 0,61
DHD 22.300 -1.700 (-7,08) 14,88 1,10
DHG 103.900 +50 (+0,48) 13,23 2,96
DMC 59.000 -80 (-1,33) 10,44 1,40
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mavin 57,18%
Nguyễn Thị Thùy Dương 12,02%
Nguyễn Thị Ngọc 7,00%
Hồ Phi Hải 1,50%
Peter Eric Dennis 1,43%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 16/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 21/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 20/12/2022

Xem thêm