Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (HOSE | Bảo hiểm)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABI 27.462 -38 (-0,14) 0 1,22
AIC 12.000 -200 (-1,64) 0 1,09
BIC 36.500 +30 (+0,82) 632,89 1,49
BLI 12.011 -89 (-0,74) 0 0,83
BMI 26.550 +50 (+1,91) 0 1,18
MIG 22.200 +10 (+0,45) 0 1,78
PGI 23.800 -20 (-0,83) 0 1,45
PTI 31.500 -700 (-2,17) -949.299,50 1,19
PVI 56.784 -416 (-0,73) 283,16 1,58
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 65,12%
PYN Elite Fund 9,92%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB 1,38%
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội 1,33%
Phan Phương Anh 0,20%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 22/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 14/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 27/02/2024
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 20/10/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 29/03/2023

Xem thêm