Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần MHC (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 14.900 0 (0) 5,65 0,86
HMH 0 -14.400 (-100,00) 47,98 0,94
MHC 8.390 -52 (-5,83) 13,57 0,64
PCT 0 -9.600 (-100,00) 8,96 0,83
PRC 22.500 -500 (-2,17) 238,59 0,77
PSC 0 -11.500 (-100,00) 10,57 0,69
PSP 8.936 +136 (+1,55) 41,27 0,78
PTS 7.900 +200 (+2,60) 116,16 0,46
PTT 9.100 0 (0) 9,93 0,69
PTX 1.600 0 (0) 0,78 0,11
PVP 14.200 -45 (-3,07) 7,12 0,77
RAT 15.500 0 (0) -10,06 1,27
STS 37.000 0 (0) 4,41 0,59
TCL 36.800 -100 (-2,64) 8,27 1,85
TCO 9.800 -40 (-3,92) 25,54 0,58
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần MHC 18,90%
Bùi Thu Nga 5,18%
Nguyễn Chiến Thắng 4,84%
Trần Hoàng Anh 4,72%
Công ty Cổ phần MHC 3,62%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 05/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 09/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 27/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 25/08/2023

Xem thêm