Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Miền Đông (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 36.300 +700 (+1,97) 6,42 1,55
BDT 14.092 -108 (-0,76) 19,87 0,96
BHC 1.700 0 (0) 17,41 0
BT6 3.400 0 (0) -1,36 0
BTD 22.571 -929 (-3,95) 14,59 0,57
BTN 3.600 +100 (+2,86) -2,30 0,52
CCM 33.375 -4.425 (-11,71) 3,90 0,49
CDG 2.500 0 (0) 2,02 0,18
CGV 2.700 0 (0) -7,22 0,32
CHC 3.600 0 (0) 3,95 0,29
DNP 0 -22.500 (-100,00) 51,61 0,58
DTC 4.628 +28 (+0,61) -1,08 0,81
DVG 3.001 +1 (+0,03) 62,63 0,28
DXV 3.620 -14 (-3,72) -16,00 0,33
FCM 4.800 -3 (-0,62) 11,11 0,38
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần CIC39 32,01%
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phước Tiến 13,80%
Hợp tác xã Phúc Tài 12,20%
Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần CIC39 7,35%
Lê Thị Minh 4,77%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 19/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 21/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 20/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 20/03/2023

Xem thêm