Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APH 74.900 +10 (+0,13) 25,05 2,69
BAL 7.800 0 (0) -10,37 0,57
BBH 15.600 0 (0) 7,50 0,41
BTG 5.500 0 (0) -3,30 0,34
BXH 0 -18.000 (-100,00) 13,96 0,96
DAP 35.100 +2.100 (+6,36) 4,47 0,55
DPC 13.700 +1.200 (+9,60) 4,70 0,64
HBD 13.200 0 (0) 6,95 0,87
HDO 300 0 (0) -0,03 0
HKP 4.000 0 (0) 17,75 0,34
HPB 17.000 0 (0) 6,78 0,63
ILS 10.600 -300 (-2,75) 45,61 0,96
INN 29.299 +799 (+2,80) 7,35 1,07
MCP 37.000 +230 (+6,62) 48,86 2,56
NHP 657 -43 (-6,14) -0,26 0,12
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Quang Huy 24,58%
Nguyễn Đức Hiếu 19,98%
Phạm Bích Ngà 9,40%
The Blackhorse Enhanced Vietnam Inc. 1,52%
Công đoàn Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 29/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 24/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 07/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 18/06/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 28/10/2019

Xem thêm