Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APH 8.950 -30 (-3,24) -24,94 0,36
BAL 7.100 0 (0) 5,94 0,47
BBH 14.200 +1.700 (+13,60) 36,39 0,38
BPC 0 -9.300 (-100,00) 24,55 0,38
BTG 9.000 0 (0) -8,16 0,59
BXH 0 -15.000 (-100,00) 22,27 0,82
DPC 0 -11.500 (-100,00) -1,75 0,82
HBD 17.700 0 (0) 10,08 1,11
HDO 527 -73 (-12,17) -0,05 0
HPB 16.600 0 (0) 6,92 0,56
ILS 14.900 +1.500 (+11,19) -25,40 1,56
INN 42.347 -953 (-2,20) 9,14 1,29
MCP 35.000 0 (0) 36,80 2,20
NHP 501 +1 (+0,20) -0,19 0,08
PBP 12.250 -550 (-4,30) 11,87 0,91
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu 24,64%
Trần Quang Huy 24,58%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 11,94%
Nguyễn Đức Hiếu 3,06%
The Blackhorse Enhanced Vietnam Inc. 1,52%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 19/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 13/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 23/08/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 10/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q3 - 2022 01/11/2022

Xem thêm