Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 13.800 0 (0) 13,28 0,93
AMS 11.932 -168 (-1,39) 5,66 0,89
ATB 2.300 0 (0) -2,96 0,72
B82 2.000 0 (0) 19,33 0,20
BHT 12.800 0 (0) -3,88 0
BMN 26.100 +3.400 (+14,98) 16,31 2,39
BOT 11.582 -118 (-1,01) -14,54 2,11
BTU 14.200 0 (0) 6,32 0,97
BUD 19.000 0 (0) 25,60 1,59
C12 5.000 0 (0) 7,06 0,31
ROS 6.790 -51 (-6,98) 20,93 0,64
SC5 23.300 -70 (-2,91) 10,28 1,00
SII 16.700 +100 (+6,36) -14,66 0,78
TCD 22.750 -25 (-1,08) 5,87 1,63
TGG 15.600 +100 (+6,84) 4,64 1,02
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đào Thùy Linh 6,35%
La Mỹ Phượng 6,27%
Phan Hải Hà 4,96%
Trần Như Hoa 4,57%
Bùi Văn Mạnh 4,56%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 06/09/2021
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 06/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 14/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 08/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 18/04/2021

Xem thêm