Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (HNX | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công bố thông tin »

Ngày cập nhật Nội dung
08/11/2023 MBS: Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh Hồ Chí Minh lần thứ 5
03/11/2023 MBS: Quyết định chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước v/v thành lập chi nhánh công ty chứng khoán
23/08/2023 MBS: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
07/08/2023 MBS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
04/08/2023 MBS: Điều chỉnh thông tin tại Công văn số 47/TB-MBS ngày 01/08/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2022 và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần
03/08/2023 MBS: CBTT v/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
01/08/2023 MBS: TB số 48/TB-MBS ngày 01/8/2023 v/v Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
21/07/2023 MBS: Nghị quyết về việc Thiết lập hạn mức vay vốn và bảo lãnh với ngân hàng BIDV và Nghị quyết về việc Thiết lập hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
14/07/2023 MBS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
26/06/2023 MBS: Ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (sửa đổi lần 10) ngày 26/6/2023

Xem tiếp

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 8.772 +372 (+4,43) 13,29 0,83
ABW 9.694 +394 (+4,24) 13,95 0,74
AGR 16.650 +100 (+6,38) 22,89 1,46
APG 10.350 +51 (+5,18) -26,37 0,93
ART 1.300 0 (0) -12,27 0,11
BMS 11.466 +566 (+5,19) 15,78 0,89
BSI 48.250 +265 (+5,81) 27,10 2,12
BVS 25.863 +863 (+3,45) 10,18 0,80
CSI 31.893 +693 (+2,22) 619,94 2,95
CTS 28.600 +105 (+3,81) 28,05 2,12
DSC 16.872 +472 (+2,88) 19,35 1,56
EVS 8.918 +218 (+2,51) 12,93 0,75
FTS 44.500 +160 (+3,72) 19,34 2,65
HAC 8.500 +400 (+4,94) 474,07 0,96
HBS 8.320 +220 (+2,72) 17,45 0,67
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 69,33%
Lê Văn Tuấn 0,10%
Công đoàn cơ sở Thành viên CTCP Chứng Khoán MB 0,03%
Nguyễn Thị Việt Oanh 0%
Nguyễn Minh Châu 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 14/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 29/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 29/11/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 04/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 04/12/2023

Xem thêm