Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (HNX | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 8.552 -148 (-1,70) 17,19 0,80
ABW 10.149 -351 (-3,34) 13,66 0,76
AGR 20.550 +10 (+0,48) 32,11 1,75
APG 14.400 -25 (-1,70) 21,09 1,27
ART 1.300 0 (0) -6,15 0,86
BMS 10.343 -357 (-3,34) 7,63 0,83
BSI 59.900 +30 (+0,50) 27,08 2,52
BVS 42.986 +286 (+0,67) 15,01 1,40
CSI 37.288 -512 (-1,35) -47,27 3,55
CTS 43.800 +40 (+0,92) 23,59 3,03
DSC 26.631 +231 (+0,88) 28,46 2,39
EVS 7.671 -229 (-2,90) 14,40 0,65
FTS 47.000 +20 (+0,42) 26,52 3,75
HAC 13.675 -325 (-2,32) 10,31 1,45
HBS 8.000 0 (0) 14,04 0,62
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 79,73%
Lê Văn Tuấn 0,10%
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB 0,03%
Bùi Thị Hồng Hạnh 0,01%
Đặng Thúy Dung 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 03/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 05/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 12/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 14/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 12/01/2024

Xem thêm