Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 7.931 -69 (-0,86) 69,08 0,60
ACB 24.000 -75 (-3,03) 6,53 1,43
BAB 12.091 -109 (-0,89) 12,86 0,97
BID 46.000 -170 (-3,56) 11,98 2,03
BVB 12.907 -693 (-5,10) 70,87 1,09
CTG 32.400 -125 (-3,71) 8,64 1,33
EIB 17.950 -40 (-2,17) 15,65 1,37
HDB 25.050 -25 (-0,98) 6,55 1,47
KLB 12.063 +263 (+2,23) 7,48 0,74
LPB 31.750 0 (0) 9,14 2,12
MBB 23.900 -130 (-5,15) 6,20 1,23
MSB 14.450 -55 (-3,66) 6,25 0,89
NAB 14.800 -40 (-2,63) 6,96 0,98
NVB 9.427 -173 (-1,80) -7,39 1,05
OCB 14.500 -70 (-4,60) 6,86 1,01
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội 14,76%
Tổng Công ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước - Công ty TNHH 9,86%
Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam - Công ty TNHH 8,46%
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 7,11%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 3,75%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 15/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 15/05/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 25/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 04/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 31/07/2023

Xem thêm