Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 8.048 -52 (-0,64) 18,39 0,62
BAB 12.548 +48 (+0,38) 13,04 1,03
BVB 11.123 -77 (-0,69) 95,31 0,96
EIB 18.150 0 (0) 14,59 1,41
HDB 24.300 +30 (+1,25) 6,90 1,50
KLB 11.802 +2 (+0,02) 7,44 0,74
LPB 19.550 +125 (+6,83) 7,05 1,37
MBB 24.650 +90 (+3,78) 6,00 1,28
MSB 14.650 +30 (+2,09) 6,18 0,92
NAB 16.000 +25 (+1,58) 6,36 1,09
NVB 10.246 -54 (-0,52) -8,57 1,13
OCB 14.850 +25 (+1,71) 9,08 1,05
PGB 18.676 -124 (-0,66) 27,80 1,62
SGB 14.718 +18 (+0,12) 16,97 1,11
SHB 11.300 +20 (+1,80) 5,50 0,80
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội 14,96%
Tổng Công ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước - Công ty TNHH 10,00%
Tổng Công Ty Trực Thăng Việt Nam - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 8,19%
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn 7,21%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 3,81%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 25/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 25/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 04/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 31/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 06/12/2023

Xem thêm