Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 3.000 0 (0) -9,45 0
APT 3.200 0 (0) -0,21 0
ASM 11.700 +5 (+0,42) 19,72 0,50
ATA 800 0 (0) -42,82 0
AVF 400 0 (0) -0,16 0
BAF 21.300 -20 (-0,93) 27,22 1,86
BLF 5.095 -105 (-2,02) 13,76 0,50
CAD 800 0 (0) -0,10 0
CAT 18.127 +227 (+1,27) 6,77 1,16
CCA 15.500 0 (0) -96,45 0,91
CMX 10.250 +65 (+6,77) 19,31 0,68
CNA 43.900 0 (0) -173,07 4,94
DAT 9.700 +45 (+4,86) 8,31 0,71
DBC 35.900 +60 (+1,69) 20,77 1,83
DMN 5.200 0 (0) 6,64 0,41
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh An Giang 24,15%
Marina Viet Pte. Ltd 20,17%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời 4,57%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời 3,97%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời 2,43%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 24/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 03/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 15/05/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 07/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 11/08/2023

Xem thêm