Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 10.986 -914 (-7,68) 10,94 1,06
BT1 17.800 0 (0) 8,45 0,90
CPC 24.311 -1.089 (-4,29) 8,31 1,18
DDV 26.957 -1.543 (-5,41) 18,29 2,91
DGC 155.400 -310 (-1,95) 20,14 5,19
DHB 11.000 0 (0) -4,37 0
DOC 11.633 +1.233 (+11,86) 49,28 1,12
DPM 45.250 -255 (-5,33) 11,23 1,95
HAI 6.750 -40 (-5,59) 77,81 0,58
HPH 11.561 -39 (-0,34) 61,15 0,97
HSI 3.200 0 (0) -13,64 0
HVT 58.385 +385 (+0,66) 11,36 2,36
LAS 23.627 -773 (-3,17) 36,67 1,97
LTG 37.129 -771 (-2,03) 7,05 1,04
NFC 13.600 -1.000 (-6,85) 18,20 1,17
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Marina Viet Pte. Ltd 25,21%
Ủy ban Nhân dân Tỉnh An Giang 24,15%
Augusta Viet Pte. Ltd 5,71%
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 4,96%
Vietnam Azalea Fund Limited 1,24%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 12/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 02/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 05/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 12/04/2021

Xem thêm