Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 4.330 -32 (-6,88) -0,37 3,61
ANT 9.652 +152 (+1,60) 10,63 0,61
APF 63.741 +341 (+0,54) 9,80 1,49
BBC 50.100 0 (0) 10,13 0,67
BCF 0 -28.900 (-100,00) 14,69 2,64
BLT 40.500 +400 (+1,00) 11,17 1,47
BMV 8.500 -1.000 (-10,53) 59,95 0,83
C22 17.000 0 (0) 9,16 0,87
CAN 0 -45.700 (-100,00) 18,93 1,51
CBS 28.227 -173 (-0,61) 2,99 0,61
CLX 13.233 -367 (-2,70) 6,33 0,68
CMF 204.900 0 (0) 7,17 1,67
CMM 8.600 0 (0) 18,19 0,80
CMN 77.400 0 (0) 17,76 2,42
HHC 0 -82.500 (-100,00) 24,68 2,04
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 20,97%
Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Thăng Long Hà Nội 10,48%
Lê Thị Phương Linh 3,48%
Lê Văn Tiến 2,40%
Red River Holding 2,35%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2024 01/03/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 12/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 31/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 30/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 01/08/2023

Xem thêm