Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 8.335 -65 (-0,77) 72,59 0,63
ACB 24.800 +15 (+0,60) 7,00 1,48
BAB 12.269 +69 (+0,57) 13,18 0,99
BID 45.500 -60 (-1,30) 11,85 2,01
BVB 12.126 +26 (+0,21) 66,58 1,02
CTG 32.200 -30 (-0,92) 8,58 1,32
EIB 18.550 -20 (-1,06) 16,18 1,41
HDB 23.600 -10 (-0,42) 6,16 1,38
KLB 11.905 -95 (-0,79) 7,38 0,72
LPB 27.050 0 (0) 9,28 1,90
MBB 23.250 -5 (-0,21) 6,02 1,20
MSB 14.450 -15 (-1,02) 6,25 0,89
NAB 16.000 -25 (-1,53) 6,02 1,06
NVB 9.932 -68 (-0,68) -7,78 1,10
OCB 14.750 -5 (-0,33) 6,97 1,03
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 20/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam 6,54%
Nguyễn Đình Thắng 1,26%
Công ty TNHH H.T.H 1,25%
Công ty TNHH H.T.H 1,25%
Phạm Doãn Sơn 1,25%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 16/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 17/05/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 02/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 03/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 02/08/2023

Xem thêm