Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 8.400 -100 (-1,18) 73,16 0,64
ACB 24.550 -5 (-0,20) 6,93 1,47
BAB 12.302 +2 (+0,02) 13,07 0,98
BID 46.500 -100 (-2,10) 12,11 2,05
BVB 12.246 -354 (-2,81) 67,24 1,03
CTG 32.750 -5 (-0,15) 8,73 1,35
EIB 18.700 +20 (+1,08) 16,31 1,42
HDB 23.550 -40 (-1,67) 6,15 1,37
KLB 12.012 -88 (-0,73) 7,45 0,73
LPB 27.200 -30 (-1,09) 9,33 1,91
MBB 23.250 +15 (+0,64) 6,02 1,20
MSB 14.800 0 (0) 6,41 0,92
NAB 16.450 -5 (-0,30) 6,19 1,09
NVB 10.059 +159 (+1,61) -8,01 1,14
OCB 14.900 -30 (-1,97) 7,05 1,04
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam 6,54%
Nguyễn Đình Thắng 1,26%
Công ty TNHH H.T.H 1,25%
Công ty TNHH H.T.H 1,25%
Phạm Doãn Sơn 1,25%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 16/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 17/05/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 02/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 03/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 02/08/2023

Xem thêm