Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Lilama 5 (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 21.600 +300 (+1,41) 9,97 1,50
CE1 11.300 0 (0) -6,03 0,92
CKA 61.487 +1.587 (+2,65) 4,90 1,63
CKD 23.092 -908 (-3,78) 7,02 1,41
CMK 8.800 0 (0) 141,79 0,68
CTB 0 -24.000 (-100,00) 6,46 1,15
CTT 0 -17.000 (-100,00) 6,63 1,20
DZM 2.900 0 (0) -3,86 0
FBC 3.700 0 (0) 0,19 0,09
FT1 39.500 0 (0) 4,70 2,03
IME 141.000 0 (0) 72,62 13,81
ITS 3.711 -189 (-4,85) 23,20 0,34
L10 22.750 +85 (+3,88) 8,80 0,82
L43 0 -2.800 (-100,00) -0,72 0,54
L61 2.919 -281 (-8,78) -0,50 0,98
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Lilama 5 51,00%
TRẦN VĂN MÃO 1,81%
LƯU HUY PHÚC 0,63%
Phạm Đình San 0,40%
Phạm Thị Ánh 0,21%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 19/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 18/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 21/04/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 16/12/2022
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 16/12/2022

Xem thêm