Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CKG 25.350 +40 (+1,60) 14,19 2,06
DCH 4.900 0 (0) 14,32 0,43
DXS 30.300 -50 (-1,62) 10,41 1,44
FID 6.240 +240 (+4,00) -36,01 0,62
LDG 8.600 0 (0) 178,36 0,67
PIV 2.300 0 (0) -1,62 0,26
TDC 26.500 +130 (+5,15) 13,02 2,05
VC3 26.853 +153 (+0,57) 81,71 2,21
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Sun Holdings 3,93%
Phạm Nguyễn Thúy An 2,91%
Lê Thị Tư 2,91%
Quỹ đầu tư Cổ phiếu Manulife 0%
Công ty TNHH Du lịch Phú Lạc 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 10/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 23/04/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 10/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 25/01/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 22/10/2020

Xem thêm