Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 32.000 0 (0) 8,73 1,11
CEN 2.902 -398 (-12,06) 581,55 0,29
CMV 9.260 0 (0) 10,09 0,69
DKC 1.800 0 (0) 0,76 0,13
HFX 9.100 -1.000 (-9,90) -0,78 0
HTM 13.300 0 (0) -95,14 1,31
HTT 1.579 -21 (-1,31) -2,32 0,25
KGM 8.660 +460 (+5,61) 17,61 0,81
LBC 11.500 0 (0) 2,47 0,37
PIT 6.360 +12 (+1,92) -10,10 0,83
PNG 21.200 +1.200 (+6,00) 7,89 1,84
THS 10.800 +900 (+9,09) 12,35 0,72
TOP 1.352 +52 (+4,00) -43,93 0,21
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên 30,94%
VŨ MINH TUẤN 29,06%
Vương Lệ Thủy 7,19%
Trịnh Hải Đường 5,01%
Nguyễn Thị Phương 3,64%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 20/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 28/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 29/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm