Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 10.986 -914 (-7,68) 11,32 1,10
BT1 17.800 0 (0) 8,45 0,90
CPC 24.311 -1.089 (-4,29) 9,14 1,29
DDV 26.957 -1.543 (-5,41) 19,37 3,09
DGC 155.400 -310 (-1,95) 20,54 5,29
DHB 11.000 0 (0) -4,37 0
DOC 11.633 +1.233 (+11,86) 43,84 1,00
DPM 45.250 -255 (-5,33) 11,87 2,06
HAI 6.750 -40 (-5,59) 82,42 0,61
HPH 11.561 -39 (-0,34) 61,14 0,97
HSI 3.200 0 (0) -13,59 0
HVT 58.385 +385 (+0,66) 11,58 2,40
LAS 23.627 -773 (-3,17) 38,90 2,09
LTG 37.129 -771 (-2,03) 7,20 1,07
NFC 13.600 -1.000 (-6,85) 19,68 1,26
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 69,82%
Vietnam Investment Limited 2,83%
Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Giang 0,72%
Asia Value Investment Limited 0,53%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt 0,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 19/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 06/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 20/04/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 02/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 23/10/2020

Xem thêm