Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 4.524 +24 (+0,53) 49,25 0,43
BFC 24.950 +135 (+5,72) 11,11 1,13
BT1 12.500 0 (0) 21,67 0,66
CPC 0 -16.100 (-100,00) 6,73 0,81
CSV 40.750 -80 (-1,92) 8,98 1,29
DCM 32.550 -75 (-2,25) 10,61 1,79
DDV 10.010 +10 (+0,10) 98,35 0,89
DGC 97.200 -80 (-0,81) 10,86 2,97
DHB 7.084 +384 (+5,73) -2,74 0
DOC 7.800 0 (0) 4,38 0,68
DPM 33.600 -40 (-1,17) 8,39 1,14
HAI 1.500 0 (0) 11,25 0,15
HPH 15.500 0 (0) 10,24 1,20
HSI 1.078 +78 (+7,80) -0,65 0
HVT 47.311 -1.589 (-3,25) 5,14 1,32
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 69,82%
Vietnam Investment Limited 2,83%
Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Giang 0,72%
Asia Value Investment Limited 0,53%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt 0,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 17/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 20/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 24/02/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 19/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 15/12/2022

Xem thêm