Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 7.531 +31 (+0,41) -7,90 0,78
BFC 38.250 -35 (-0,90) 9,32 1,62
BT1 13.500 0 (0) 49,60 0,76
CPC 19.675 +175 (+0,90) 7,78 0,92
CSV 66.000 +100 (+1,53) 15,10 1,96
DCM 39.100 +35 (+0,90) 16,91 2,01
DDV 19.080 -20 (-0,10) 28,90 1,61
DGC 127.600 +170 (+1,35) 16,18 3,87
DHB 9.616 +216 (+2,30) 2,54 4,03
DOC 8.600 0 (0) 18,23 0,81
DPM 37.000 +100 (+2,77) 26,98 1,23
HAI 1.500 0 (0) 3,82 0,15
HPH 18.000 0 (0) 24,25 1,50
HSI 1.400 0 (0) -0,84 0
HVT 74.233 +3.633 (+5,15) 18,98 2,03
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 69,82%
Vietnam Investment Limited 2,83%
Vietnam Investment Limited 2,83%
Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao 0,72%
Asia Value Investment Limited 0,53%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 23/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 18/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 17/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 20/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 24/02/2023

Xem thêm