Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 20.838 +138 (+0,67) 10,58 1,88
APF 64.643 -2.557 (-3,81) 6,71 1,78
BBC 64.100 0 (0) 26,92 0,90
BCF 0 -39.400 (-100,00) 16,59 3,18
BKH 30.500 0 (0) 11,48 1,09
BLT 27.400 +400 (+1,48) 27,39 0,70
BMV 13.800 0 (0) 64,72 1,35
C22 19.000 0 (0) 7,26 0,94
CAN 54.000 +2.000 (+3,85) 10,12 1,91
CBS 62.747 +1.747 (+2,86) 0 2,67
CLX 28.238 +38 (+0,13) 16,33 1,81
CMF 213.400 0 (0) 9,68 3,18
CMN 59.700 0 (0) 12,95 2,01
HHC 0 -75.300 (-100,00) 35,88 2,74
HSL 9.300 0 (0) 10,81 0,63
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 80,52%
Công ty TNHH Đầu tư NDH 7,47%
Nguyễn Nhựt Quang 4,98%
Nguyễn Thị Thu Quế 4,48%
New-S Securities Co., Ltd. 4,03%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 25/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 26/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 22/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 18/03/2021

Xem thêm