Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Lilama 10 (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 12.800 0 (0) 6,73 0,94
CKA 18.722 -878 (-4,48) 3,93 0,75
CKD 16.900 0 (0) 8,80 1,21
CKH 3.200 0 (0) 127,43 0,08
CMK 9.100 0 (0) 10,48 0,57
CTB 30.250 +650 (+2,20) 10,47 1,87
CTT 0 -9.600 (-100,00) 5,43 0,74
DAS 9.500 0 (0) 14,62 0,78
DZM 3.284 -116 (-3,41) 2,51 0,31
FBC 8.100 0 (0) 0,96 0,35
FT1 20.700 0 (0) 3,20 1,09
IME 10.200 0 (0) -2,21 1,44
ITS 3.200 +100 (+3,23) 99,27 0,30
L10 13.550 0 (0) 8,12 0,53
L35 0 -7.200 (-100,00) 172,77 0,49
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 36,00%
Đỗ Văn Nhuận 3,84%
Iwai Securities Co., Ltd 0,08%
New-S Securities Co., Ltd 0,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 23/04/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 16/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 04/02/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 19/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019

Xem thêm