Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Lilama 10 (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 23.600 0 (0) 13,79 1,70
CE1 9.000 0 (0) 30,35 0,61
CKA 35.000 0 (0) 5,31 1,12
CKD 25.000 -4.000 (-13,79) 7,85 1,57
CMK 9.500 0 (0) 8,69 0,62
CTB 0 -21.500 (-100,00) 5,97 1,13
CTT 0 -15.100 (-100,00) 6,43 1,07
DZM 0 -2.900 (-100,00) -2,11 0,38
FBC 3.700 0 (0) 0,21 0,10
FT1 47.363 +2.963 (+6,67) 4,41 2,18
GMA 0 -44.400 (-100,00) 32,87 1,92
IME 141.000 0 (0) 833,84 17,05
ITS 3.697 -103 (-2,71) 4,26 0,34
L10 21.800 +85 (+4,05) 12,28 0,82
L35 3.127 -273 (-8,03) -1,06 0,67
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 36,00%
Đỗ Văn Nhuận 3,84%
Iwai Securities Co., Ltd 0,08%
New-S Securities Co., Ltd 0,06%
Lê Thị Thiệp 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 19/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 22/02/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 18/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 01/12/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 09/11/2022

Xem thêm