Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Lilama 10 (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 15.100 0 (0) 7,94 1,11
CKA 19.420 -80 (-0,41) 4,09 0,78
CKD 16.500 0 (0) 7,98 1,33
CKH 3.200 0 (0) 127,43 0,08
CMK 8.300 0 (0) 9,56 0,52
CTB 0 -31.400 (-100,00) 9,37 1,96
CTT 0 -11.800 (-100,00) 5,17 0,90
DAS 20.376 -24 (-0,12) 31,40 1,67
DZM 3.108 -192 (-5,82) -48,85 0,37
FBC 4.600 0 (0) 0,55 0,20
FT1 28.000 0 (0) 4,33 1,47
IME 10.200 0 (0) -2,21 1,44
ITS 4.000 0 (0) 66,59 0,37
L10 14.000 -105 (-6,97) 8,77 0,61
L35 0 -6.000 (-100,00) -5,80 0,44
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 36,00%
Đỗ Văn Nhuận 3,84%
Iwai Securities Co., Ltd 0,08%
New-S Securities Co., Ltd 0,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 28/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 19/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 23/04/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 16/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 04/02/2020

Xem thêm