Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Lilama 10 (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 16.200 0 (0) 7,48 1,13
CE1 11.300 0 (0) -6,03 0,92
CKA 49.400 0 (0) 3,94 1,31
CKD 25.052 +52 (+0,21) 7,74 1,55
CMK 8.800 0 (0) 141,79 0,68
CTB 22.300 0 (0) 5,82 1,05
CTT 0 -18.400 (-100,00) 6,97 1,24
DZM 2.900 0 (0) -6,25 0
FBC 3.700 0 (0) 0,19 0,09
FT1 41.686 +86 (+0,21) 4,96 2,15
IME 141.000 0 (0) 72,62 13,81
ITS 3.903 +3 (+0,08) 22,78 0,36
L10 20.900 0 (0) 8,09 0,75
NO1 7.000 +2 (+0,28) 7,66 0,53
PMS 32.615 +15 (+0,05) 7,36 1,30
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đặng Văn Long 40,44%
Công ty Cổ phần Lilama 10 36,00%
Trịnh Ngọc Tuấn Hùng 10,59%
Đỗ Văn Nhuận 3,84%
Nguyễn Đức Tuấn 0,46%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 16/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 13/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 24/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/10/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 04/08/2023

Xem thêm