Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 17.657 -43 (-0,24) 0,84 0,62
BVG 2.338 +38 (+1,65) 5,90 0,57
CBI 8.493 -207 (-2,38) -32,07 0,83
DFC 21.460 +960 (+4,68) 7,04 1,04
DPS 300 0 (0) -1,38 0,03
DTL 14.700 0 (0) -6,94 1,22
GDA 35.401 +1.901 (+5,67) 13,65 1,10
HLA 400 0 (0) -0,10 0
HMC 12.900 +40 (+3,20) 15,85 0,86
HMG 11.600 0 (0) 9,03 0,98
HPG 29.050 -30 (-1,02) 19,96 1,76
HSG 25.200 0 (0) 17,70 1,39
HSV 5.940 +540 (+10,00) 24,48 0,55
ITQ 2.999 -1 (-0,03) 50,88 0,28
KKC 5.577 -123 (-2,16) 28,78 0,74
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Đăng Quang 4,60%
Nguyễn Tuấn Anh 4,44%
Trần Thị Ánh Nguyệt 1,91%
Trần Thị Quỳnh Anh 0,14%
Nguyễn Thị Kim Chi 0,02%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 23/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 02/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 19/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023

Xem thêm