Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Damac GLS (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 696 +96 (+16,00) 296,13 0,10
AMC 17.378 +78 (+0,45) 7,35 0,94
ATG 6.134 +34 (+0,56) 3.466,97 251,78
BKC 6.700 0 (0) 12,70 0,43
BMC 16.400 -40 (-2,38) 7,73 0,87
BMJ 9.500 -800 (-7,77) 20,21 0,85
DHM 9.700 -5 (-0,51) 36,96 0,86
HGM 0 -55.000 (-100,00) 10,42 4,02
HPM 10.200 0 (0) 59,95 1,00
KCB 9.156 +56 (+0,62) 11,92 0,74
KHD 7.867 -33 (-0,42) -7,57 0,70
KSB 21.850 -55 (-2,45) 21,67 0,96
KSH 507 +7 (+1,40) -0,56 0,06
KSQ 4.132 -168 (-3,91) 16,25 0,48
KSV 33.238 -562 (-1,66) 56,53 2,23
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Hoàng Văn Hải 6,17%
Đoàn Văn Tuyến 4,92%
Nguyễn Văn Tùng 3,13%
MAI PHAN ANH 2,71%
Nguyễn Công Cương 1,65%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 26/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 09/05/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 25/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 18/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 26/05/2023

Xem thêm