Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA (HNX | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
KSD 3.200 -100 (-3,03) 248,76 0,32
SHE 8.130 -570 (-6,55) 5,40 0,70
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Trọng Bách 9,77%
Nguyễn Việt Dũng 9,77%
Vũ Phong 9,77%
Hoàng Thị Yến 8,99%
Nguyễn Thanh Bình 4,93%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 08/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 19/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 20/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 07/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 27/01/2023

Xem thêm