Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 1.498 -2 (-0,13) 595,66 0,19
ALV 2.100 0 (0) 3,67 0,19
AMC 0 -19.800 (-100,00) 7,41 1,13
ATG 610 0 (0) -0,77 0,07
BKC 5.600 0 (0) -2,85 0,50
BMC 17.000 +105 (+6,58) 14,14 1,04
BMJ 19.900 0 (0) 11,96 1,46
CMI 1.700 0 (0) -2,67 0
DHM 10.200 +10 (+0,99) -6,53 1,04
HGM 0 -34.000 (-100,00) 42,20 2,73
HPM 0 -12.900 (-100,00) -7,56 2,06
HUX 10.000 0 (0) 0 0
KCB 2.687 -13 (-0,48) -0,81 0,33
KHB 1.800 0 (0) -960,90 0,36
KHD 8.800 0 (0) 6,26 0,77
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/03/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần DRH Holdings 21,61%
JPMC EVLI Emerging Frontier Fund 3,73%
PXP Vietnam Emerging Equity Fund Limited 2,09%
PXP Viet Nam Funds Ltd. 1,73%
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam 1,57%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 25/01/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 21/10/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 21/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 18/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 21/04/2020

Xem thêm