Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 800 0 (0) 340,37 0,12
AMC 18.804 +4 (+0,02) 7,99 1,02
ATG 5.400 0 (0) 3.052,11 221,65
BKC 6.500 0 (0) 12,32 0,41
BMC 17.200 -20 (-1,14) 8,11 0,91
BMJ 11.000 0 (0) 23,40 0,98
DHM 8.790 -1 (-0,11) 33,49 0,78
HGM 54.000 -4.000 (-6,90) 10,14 3,91
HPM 10.200 0 (0) 59,95 1,00
KCB 8.600 +100 (+1,18) 11,20 0,69
KHD 7.000 0 (0) -6,73 0,63
KSB 22.150 +15 (+0,68) 21,97 0,97
KSH 400 0 (0) -0,44 0,05
KSQ 3.903 +103 (+2,71) 14,74 0,43
KSV 34.953 -47 (-0,13) 59,24 2,33
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần DRH Holdings 25,45%
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 3,83%
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 1,01%
PXP Viet Nam Funds Ltd. 1,01%
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 0,92%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 08/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 15/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 18/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 08/08/2023

Xem thêm