Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 700 +100 (+16,67) 297,83 0,10
AMC 0 -16.700 (-100,00) 7,10 0,90
ATG 4.014 -686 (-14,60) 2.268,73 164,76
BKC 6.900 0 (0) 13,08 0,44
BMC 17.450 0 (0) 8,23 0,93
BMJ 11.300 +600 (+5,61) 24,04 1,01
DHM 9.100 -11 (-1,19) 34,68 0,80
HGM 0 -54.500 (-100,00) 10,23 3,95
HPM 8.700 -1.500 (-14,71) 51,14 0,85
KCB 9.266 +266 (+2,96) 12,06 0,75
KHD 7.500 0 (0) -7,21 0,67
KSB 20.600 -55 (-2,60) 20,43 0,90
KSH 400 0 (0) -0,44 0,05
KSQ 3.707 -193 (-4,95) 13,99 0,41
KSV 35.718 +18 (+0,05) 61,10 2,41
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lương Xuân Quân 3,86%
Nguyễn Văn Dũng 1,45%
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Cát Vàng 1,39%
Phạm Thị Hinh 1,31%
Trần Ngọc Huế 0,79%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2018 31/07/2018
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2017 26/01/2018
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2017 15/11/2017
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2017 17/11/2017
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2017 11/10/2017

Xem thêm