Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (HNX | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DNT 13.500 0 (0) 14,66 1,25
DSN 46.800 -190 (-3,90) 16,36 3,17
GTT 2.296 +296 (+14,80) -0,60 0
HES 20.000 0 (0) -14,19 1,92
KLF 6.311 +11 (+0,17) 1.053,15 0,61
ONW 7.990 +490 (+6,53) -3,48 58,59
RIC 19.900 -20 (-0,99) -17,40 1,96
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty cổ phần Đầu tư R.O.R Việt Nam 4,52%
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 3,42%
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy Hải sản Liên Thành 2,81%
Đỗ Thị Kim Dung 1,49%
Nguyễn Văn Mạnh 1,46%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 25/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 26/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 23/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 08/04/2021

Xem thêm