Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DNT 29.500 0 (0) 23,34 2,80
DSD 20.000 0 (0) 69,18 2,01
DSN 55.000 -100 (-1,78) 5,90 2,10
GTT 300 0 (0) -0,08 0
HES 16.500 0 (0) 11,73 1,54
KLF 800 0 (0) -1,47 0,08
ONW 3.500 0 (0) -243,40 0
RIC 4.000 0 (0) -3,86 0,48
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty cổ phần Đầu tư R.O.R Việt Nam 4,52%
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 3,42%
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS 2,81%
Đỗ Thị Kim Dung 1,49%
Nguyễn Văn Mạnh 1,46%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 22/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 27/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 22/05/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 20/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 05/12/2022

Xem thêm