Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Kim khí KKC (HNX | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 12.765 -35 (-0,27) 126,34 1,14
BVG 7.359 -141 (-1,88) 150,53 0,93
CBI 31.404 -1.096 (-3,37) 3,85 3,45
DFC 30.600 0 (0) 11,37 1,18
DPS 2.773 +273 (+10,92) -12,79 0,26
HLA 2.594 +294 (+12,78) -0,66 0
HMG 14.800 0 (0) 119,48 1,50
HSV 15.623 +123 (+0,79) 14,30 1,48
ITQ 10.602 -298 (-2,73) 27,96 0,93
KKC 0 -26.000 (-100,00) 5,29 1,60
KMT 11.041 -59 (-0,53) 6,41 0,80
KTL 26.900 0 (0) 14,21 1,41
KVC 7.984 -316 (-3,81) -10,03 0,73
MEL 19.136 -364 (-1,87) 4,63 1,16
MHL 7.879 +79 (+1,01) 43,70 0,76
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Tuấn Linh 15,83%
Phạm Khánh Chi 15,13%
Công ty Cổ phần Tập đoàn T&D Group 9,00%
Peter Eric Dennis 5,48%
Công ty Cổ phần Thành Đức Holding 4,50%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q9 - 2021 28/10/2021
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 10/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 19/07/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 02/04/2021

Xem thêm