Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Kiên Hùng (HNX | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAM 10.500 -35 (-3,22) 13,57 0,54
ABT 32.200 +20 (+0,62) 4,73 0,81
ACL 13.600 -20 (-1,44) 24,05 0,86
AGF 2.956 +256 (+9,48) -5,46 0
ANV 36.000 0 (0) 17,36 1,61
APT 3.500 0 (0) -0,22 0
ASM 10.050 +5 (+0,50) 9,78 0,43
ATA 1.258 -42 (-3,23) -67,34 0
AVF 577 -23 (-3,83) -0,23 0
BAF 22.350 +5 (+0,22) 18,24 1,68
BLF 0 -3.200 (-100,00) -1,46 0,33
CAD 615 -85 (-12,14) -0,11 0
CAT 16.200 -500 (-2,99) 4,67 1,08
CCA 17.400 0 (0) 35,12 0,99
CMX 10.150 +5 (+0,49) 16,09 0,72
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 10,92%
Võ Ngọc Diệp 7,03%
Nguyễn Thị Huyền Trang 3,32%
Dương Công Trịnh 3,27%
Lâm Tường Minh 3,27%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 19/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 19/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 12/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 17/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 17/01/2023

Xem thêm