Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Kiên Hùng (HNX | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 2.400 0 (0) -4,81 0
ANV 30.800 +120 (+4,05) 27,03 1,37
APT 3.300 0 (0) -0,21 0
ASM 9.300 +27 (+2,99) 13,12 0,40
ATA 1.200 0 (0) -64,23 0
AVF 500 0 (0) -0,20 0
BAF 25.900 +35 (+1,36) 64,86 1,92
BLF 0 -3.200 (-100,00) -7,97 0,30
CAD 700 0 (0) -0,11 0
CAT 15.833 +133 (+0,85) 4,58 1,06
CCA 15.000 0 (0) -66,79 0,85
CMX 8.680 +21 (+2,47) 19,62 0,61
CNA 43.900 0 (0) -98,85 4,54
DAT 9.000 -17 (-1,85) 7,31 0,69
DBC 25.650 +55 (+2,19) -102,45 1,33
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 10,92%
Võ Ngọc Diệp 7,03%
Nguyễn Thị Huyền Trang 3,32%
Dương Công Trịnh 3,27%
Lâm Tường Minh 3,27%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 18/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 19/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 14/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 12/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 17/03/2023

Xem thêm