Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 4.140 -1 (-0,24) -0,37 10,94
ANT 14.600 0 (0) 16,07 1,11
APF 61.142 -858 (-1,38) 7,78 1,54
BBC 51.200 -20 (-0,38) 8,79 0,67
BCF 31.000 +1.000 (+3,33) 14,40 2,78
BLT 52.050 -250 (-0,48) 14,36 1,88
BMV 12.000 0 (0) 134,30 1,17
C22 14.600 0 (0) 7,87 0,75
CAN 0 -40.500 (-100,00) 30,17 1,39
CBS 32.315 +15 (+0,05) 3,42 0,70
CLX 17.503 -397 (-2,22) 8,39 0,87
CMF 261.724 -3.576 (-1,35) 8,69 2,01
CMM 9.800 +300 (+3,16) 12,76 0,89
CMN 64.800 0 (0) 14,87 2,02
HHC 0 -115.200 (-100,00) 31,71 3,05
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Ppk 7,93%
Star Pacifica Pte. Ltd 6,67%
Công ty TNHH Đầu Tư Kido 6,40%
Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO 4,31%
CTCP Đầu tư Thương mại Trường Thịnh Phát 3,90%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 07/05/2024
BCTC chưa kiểm toán năm 2023 30/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 01/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 10/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023

Xem thêm