Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Luyện Kim Cao Bằng (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 700 0 (0) 297,83 0,10
AMC 0 -17.300 (-100,00) 7,35 0,94
ATG 6.100 0 (0) 3.447,75 250,38
BKC 0 -6.700 (-100,00) 12,70 0,43
BMC 16.600 +20 (+1,21) 7,83 0,88
BMJ 9.500 0 (0) 20,21 0,85
DHM 9.570 -13 (-1,34) 36,47 0,85
HGM 55.006 -494 (-0,89) 10,42 4,02
HPM 10.200 0 (0) 59,95 1,00
KCB 9.226 +26 (+0,28) 12,01 0,74
KHD 7.900 0 (0) -7,60 0,71
KSB 22.100 +25 (+1,14) 21,92 0,97
KSH 500 0 (0) -0,55 0,06
KSQ 4.325 +25 (+0,58) 16,63 0,49
KSV 34.582 +1.182 (+3,54) 57,71 2,27
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Luyện Kim Cao Bằng 51,89%
Đinh Huy Chiến 14,29%
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư HBD Việt Nam 2,88%
Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Luyện Kim Cao Bằng 2,88%
Đỗ Thị Mai Hương 0,12%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 21/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2019 10/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2016 31/01/2017

Xem thêm