Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
C21 14.900 +1.100 (+7,97) 29,07 0,42
CLG 2.000 0 (0) -0,20 1,59
DLR 12.800 0 (0) -16,51 0
EFI 2.800 0 (0) -3,94 0,39
EIN 7.321 -179 (-2,39) 12,02 0,67
HD2 14.063 +263 (+1,91) 935,53 1,14
HD6 19.967 -33 (-0,17) 5,07 1,11
HD8 9.900 +400 (+4,21) 19,11 0,81
HPI 20.700 0 (0) 56,25 4,76
HRB 26.500 0 (0) 7,21 1,26
IDV 52.192 -808 (-1,52) 6,40 2,27
KSF 101.549 -4.451 (-4,20) 72,17 4,66
NDN 13.058 +158 (+1,22) 4,65 1,04
NRC 16.605 -395 (-2,32) 6,11 1,25
PV2 4.239 +239 (+5,97) 38,21 0,67
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/05/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty cổ phần Tư vấn & Đầu tư Kinh Bắc 7,86%
Mutual Fund Elite (Non-UCITS) 4,03%
Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex-Tân Tạo 3,65%
Vietnam Enterprise Investments Limited 2,36%
Nguyễn Thị Kim Xuân 2,33%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 01/05/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 22/03/2022
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 25/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 11/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 29/04/2021

Xem thêm