Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (HOSE | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ITD 26.000 -40 (-1,51) 13,74 1,45
LTC 3.700 0 (0) 71,86 0,33
ONE 7.603 -97 (-1,26) 9,67 0,64
POT 17.533 +633 (+3,75) 20,16 1,13
VEC 14.276 +176 (+1,25) 1.199,32 1,04
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Đức Thắng 11,97%
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kiều Phong 6,29%
Doãn Thị Bích Ngọc 5,48%
Nguyễn Vĩnh Thuận 5,47%
Nguyễn Đức Thắng 5,30%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 09/05/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 03/02/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 03/11/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 05/05/2020
BCTC đã kiểm toán Q1 - 2020 05/04/2021

Xem thêm