Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AMD 1.100 0 (0) -1,20 0,10
BII 789 -11 (-1,38) -0,42 0,09
C21 14.800 0 (0) 23,93 0,41
CK8 3.600 0 (0) 4,00 0
CLG 651 +51 (+8,50) -0,07 0,52
DTD 28.191 +391 (+1,41) 6,44 1,14
EFI 1.708 +8 (+0,47) -2,41 0,28
FLC 3.500 0 (0) 29,42 0,31
HD2 27.862 -538 (-1,89) 9.197,77 2,42
HD6 18.403 +3 (+0,02) 14,43 0,90
HD8 9.000 0 (0) 14,06 0,73
HLD 28.385 -15 (-0,05) 172,67 1,34
IDC 57.858 +358 (+0,62) 13,83 3,11
IDJ 5.697 -3 (-0,05) 8,88 0,47
IDV 37.077 +177 (+0,48) 8,11 1,43
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Tân Tạo 19,70%
Công ty Cổ Phần Đại Học Tân Tạo 17,74%
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Tân Đông Phương 7,79%
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Tân Đông Phương 7,79%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 4,97%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 08/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 10/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 10/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 30/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 19/06/2023

Xem thêm