Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGG 24.500 -30 (-1,20) 8,26 0,99
AMD 1.100 0 (0) -1,20 0,10
BCM 64.000 0 (0) 26,84 3,39
BII 900 0 (0) -0,48 0,10
C21 17.000 +1.300 (+8,28) 18,21 0,47
CCL 11.150 +30 (+2,76) 11,00 0,95
CK8 3.600 0 (0) 4,00 0
CKG 26.000 +80 (+3,17) 15,49 1,76
CLG 500 0 (0) -0,05 0,40
CRE 7.900 -12 (-1,49) 198,74 0,65
D2D 48.800 +5 (+0,10) 72,50 1,57
DIG 26.150 -40 (-1,50) -681,18 2,05
DRH 3.580 +14 (+4,06) -4,66 0,29
DTA 4.260 -4 (-0,93) 37,72 0,38
DTD 29.169 +669 (+2,35) 12,26 1,26
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Tân Tạo 19,70%
Công ty Cổ Phần Đại Học Tân Tạo 17,74%
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Tân Đông Phương 11,84%
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Tân Đông Phương 11,84%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 4,97%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 26/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 08/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 10/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 10/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 30/08/2023

Xem thêm