Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
API 22.626 +626 (+2,85) 13,87 1,46
C21 13.898 -202 (-1,43) 22,92 0,38
CLX 16.819 +119 (+0,71) 9,67 1,17
CSC 33.892 -8 (-0,02) 16,79 1,78
D11 25.905 -495 (-1,88) 4,99 1,32
DLR 7.100 0 (0) -5,25 0
EFI 1.700 0 (0) 77,26 0,21
EIN 27.083 +3.383 (+14,27) 101,36 2,62
HD2 6.900 +300 (+4,55) 13,50 0,50
HD6 12.400 0 (0) 11,00 0,90
HD8 7.800 0 (0) 14,37 0,61
HIZ 54.000 0 (0) 17,88 2,30
HPI 26.500 +500 (+1,92) 7,41 7,58
IDJ 17.066 -134 (-0,78) 8,22 1,52
IDV 70.042 +42 (+0,06) 7,41 2,76
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/03/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Tạo 18,07%
Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo 8,84%
Trường Đại học Tân Tạo 4,97%
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tân Đông Phương 4,58%
Market Vectors Vietnam ETF (VNM) 4,41%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 01/02/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 30/10/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 30/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 31/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 06/05/2020

Xem thêm