Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 26.845 +245 (+0,92) 20,44 2,32
DPD 24.000 0 (0) 0 2,28
DRG 22.475 -625 (-2,71) 27,88 1,83
DRI 16.481 -119 (-0,72) 12,38 1,63
GER 4.200 0 (0) 22,50 0,37
HCD 12.600 +5 (+0,39) 9,61 0,94
HII 20.200 -55 (-2,65) 10,91 1,18
HNP 21.200 0 (0) 8,60 0,80
HRC 53.000 0 (0) 195,53 3,01
IRC 8.700 0 (0) 10,46 0,82
LNC 10.000 0 (0) 102,76 0,98
NHH 40.900 -90 (-2,15) 10,67 2,33
NNG 19.752 +752 (+3,96) 15,32 1,24
NSG 7.535 +435 (+6,13) 23,22 0,69
PGN 14.797 +97 (+0,66) 8,77 1,29
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 26/11/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Công Nghiệp thực phẩm Đồng Nai 65,85%
Vũ Kim Liên 7,65%
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc 7,50%
Công ty Cổ phần Tập đoàn CAPELLA 7,50%
Bùi Anh Tuấn 6,97%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 15/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 07/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 15/04/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 01/02/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 19/10/2020

Xem thêm