Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 21.011 -89 (-0,42) 16,90 1,76
DPD 24.000 0 (0) 30,71 2,20
DRG 11.813 +113 (+0,97) 19,38 1,00
DRI 11.507 +407 (+3,67) 10,35 1,23
GER 15.500 0 (0) 40,10 1,36
HCD 11.000 +40 (+3,77) 5,19 0,88
HII 9.500 +60 (+6,74) 5,47 0,74
HNP 24.500 0 (0) 20,30 0,95
HRC 54.000 0 (0) 78,28 2,96
IRC 8.700 0 (0) 13,11 0,82
LNC 10.000 0 (0) 102,76 0,98
NHH 17.550 +65 (+3,84) 7,73 1,04
NNG 13.850 -150 (-1,07) 10,27 0,93
NSG 14.000 0 (0) 43,15 1,28
PGN 13.756 -544 (-3,80) 9,13 1,16
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/05/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Công Nghiệp thực phẩm Đồng Nai 65,85%
Vũ Kim Liên 7,65%
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc 7,50%
Công ty Cổ phần Tập đoàn CAPELLA 7,50%
Bùi Anh Tuấn 6,97%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 28/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 28/03/2022
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2021 18/01/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 15/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 07/10/2021

Xem thêm