Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần In số 4 (UPCOM | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
EID 23.894 -106 (-0,44) 4,96 0,86
EPH 15.000 0 (0) 3,40 0,88
FHS 29.000 0 (0) 6,51 1,69
HEV 0 -30.000 (-100,00) -15,35 2,38
HTP 12.002 -1.298 (-9,76) -83,74 0,48
IBD 9.000 0 (0) 7,95 0,80
IHK 14.800 0 (0) 6,92 1,05
IN4 49.300 -3.900 (-7,33) 6,80 1,12
LBE 0 -26.500 (-100,00) 49,83 2,29
NBE 11.811 +11 (+0,09) 3,94 0,61
PNC 9.000 0 (0) 9,13 0,53
QST 0 -20.200 (-100,00) 7,43 1,31
SAP 13.900 +1.700 (+13,93) 97,72 2,59
SED 21.801 +101 (+0,47) 4,78 0,67
SGD 0 -9.800 (-100,00) 20,85 0,68
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần In số 4 45,00%
Công ty Cổ Phần Schengen Invest 24,58%
Đỗ Thành Tiến 19,32%
Công ty Cổ phần In số 4 4,12%
Trần Thị Ái Liên 0,03%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 02/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 05/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 12/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 07/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 22/06/2020

Xem thêm