Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 97.039 -2.361 (-2,38) 21,46 3,99
ASG 20.000 +10 (+0,50) 421,71 0,91
CCP 15.633 +1.233 (+8,56) -38,29 1,41
CCR 0 -11.600 (-100,00) 18,56 1,01
CCT 7.000 -800 (-10,26) 26,97 0,75
CDN 29.696 -1.304 (-4,21) 10,46 1,69
CIA 9.800 0 (0) 83,44 0,56
CLL 39.800 +25 (+0,63) 13,45 2,10
CMP 8.100 0 (0) 226,05 0,77
CPI 3.700 0 (0) -124,93 0
CQN 27.679 -421 (-1,50) 18,90 2,13
DDH 15.900 0 (0) 10,30 1,37
DL1 4.698 -2 (-0,04) 11,05 0,36
DNL 30.500 0 (0) 17,91 2,20
DS3 5.400 0 (0) 11,55 0,73
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình 51,32%
Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình 7,65%
Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình 5,03%
Nguyễn Bích Hòa 1,40%
Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình 1,33%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 07/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 26/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 01/08/2023

Xem thêm