Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 83.693 -1.307 (-1,54) 21,54 3,61
ASG 20.450 -35 (-1,68) 391,68 0,84
CCP 23.600 0 (0) -57,80 2,13
CCT 7.800 +700 (+9,86) 33,28 0,81
CDN 0 -27.000 (-100,00) 9,35 1,51
CIA 9.741 -59 (-0,60) 32,86 0,59
CLL 38.600 -75 (-1,90) 13,55 2,12
CMP 8.100 0 (0) -35,49 0,78
CPI 3.436 +36 (+1,06) -116,01 0
CQN 27.857 -543 (-1,91) 22,70 2,21
DDH 16.500 0 (0) 10,69 1,42
DL1 3.876 -124 (-3,10) 9,82 0,30
DNL 28.100 0 (0) 16,50 2,03
DS3 0 -4.900 (-100,00) 18,48 0,63
DVP 73.500 -40 (-0,54) 10,34 2,05
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình 51,32%
Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình 7,65%
Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình 5,03%
Nguyễn Bích Hòa 1,40%
Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình 1,33%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 26/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 01/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 20/12/2023

Xem thêm